Infografiki udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zatrucia nowymi narkotykami

 

Zakres zadań: Projektowanie graficzne infografik na stronę internetową kampanii przeciw dopalaczom i narkotykom.

Opracowaliśmy projekt graficzny strony internetowej kampanii w tym szeregu infografik, piktogramów oraz infografiki dotyczącej pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia z powodu zatrucia nowymi narkotykami.