Infografiki dla Muzeum Wódki Polskiej

 

Zakres zadań: Projektowanie graficzne infografik - podsumowanie raportu dla dziennikarzy.

Opracowaliśmy projekt graficzny szeregu infografik w postaci skróconego raportu dla dziennikarzy.