Identyfikacja wizualna Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych

Zakres zadań: opracowanie identyfikacji wizualnej, logo

Dla warszawskiego stowarzyszenia działającego na polu aktywizacji i wspierania kobiet stworzyliśmy identyfikację wizualną.