Identyfikacja wizualna kampanii społecznej Niepełnosprawni - myśl pozytywnie

Zakres zadań: stworzenie identyfikacji wizualnej, logo.

Kampania społeczna Niepełnosprawni - myśl pozytywnie i jej identyfikacja przede wszystkim zmieniają postrzeganie osób z niepełnosprawnością. Logotyp odnosząc się do różnego typu niepełnosprawności stawia na równi osoby z różnymi schorzeniami. Bardzo często w kampaniach i znakach tego typu akcji eksponowany jest jeden typ schodzeń - niepełnosprawność ruchowa, przez wykorzystanie wizerunku osoby na wózku. Jest to wielkie uproszczenie stąd stworzone logo kampanii operuje trzema postaciami odwołującymi się do trzech głównych niepełnosprawności.