Identyfikacja wizualna kampanii promocyjnej Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne

Zakres zadań: opracowanie identyfikacji wizualnej, logo.

Dla pięciu unikalnych w skali kraju wydarzeń stworzyliśmy identyfikację wizualną, logo kampanii promującej Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne. W ramach kampanii odpowiedzialni byliśmy również za kreację m.in. spotów TV, spotów radiowych, billboardów oraz portalu wydarzeń kulturalnych. Można o tym przeczytać w działach portfolio/kampanie.