Identyfikacja wizualna portalu z Ecozysk skierowanego do sektora MSP

Zakres zadań: opracowanie logo.

Propozycja logotypy dla projektu Ecozysk skierowanego do kadry zarządzającej sektora MSP w zakresie działań z dziedziny ochrony środowiska. Propozycja.