Materiały edukacyjne: Paszport do przyszłości

Zakres zadań: Projektowanie graficzne, opracowanie layoutu publikacji, skład tekstu, DTP, druk.

Dla firmy ECORS POLSKA opracowaliś my pakiet materiałów edukacyjnych.  Opracowaliśmy projekt graficzny, teksty, layout publikacji. Do naszych obowiązków należał ponadto skład, DTP, przygotowanie do druku i druk.