Materiał korporacyjny: ECORYS Polska 

Zakres zadań: Koncepcja publikacji,  opracowanie tekstów, projektowanie graficzne, opracowanie layoutu publikacji, skład tekstu, DTP, druk.

Publikacja dla ECORYS Polska to kolejny materiał dla tej firmy który powstał w ramach działań uspójniających wizerunek.  Opracowaliśmy koncepcję materiału,  projekt graficzny, teksty, layout publikacji. Do naszych obowiązków należał ponadto skład, DTP, przygotowanie do druku i druk.