Seria publikacji i materiałów edukacyjnych Rozwój zainteresowań uczniów drogą do kariery

Zakres zadań: Projektowanie graficzne, opracowanie layoutu publikacji, projektowanie graficzne i opracowanie layoutów segregatorów edukacyjnych, redakcja i korekta, tłumaczenie, skład tekstu, DTP, druk, dystrybucja.

Opracowaliśmy projekt graficzny, layout publikacji i segregatorów. Do naszych obowiązków należała ponadto redakcja i korekta tekstu, tłumaczenie, skład, DTP, przygotowanie do druku i druk. Niemal 1000 stron materiałów edukacyjnych opracowaliśmy, wydrukowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy. Przygotowaliśmy również kilka tysięcy materiałów edukacyjnych na płytach.