Raport: Siła partnerstw - o organizacjach pozarządowych działających na polu obywatelskim

Zakres zadań: Projektowanie graficzne, opracowanie layoutu publikacji, opracowanie tekstów, korekta, tłumaczenie, skład tekstu, DTP, druk.

Siła partnerstw to raport o projektach obywatelskich zrealizowanych przez polskie NGO. Projekty zostały sfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Szereg świetnych i pożytecznych inicjatyw obywatelskich. Publikacja dwujęzyczna: polsko-angielska.