Projektowanie graficzne słowników branżowych język niemiecki i angielski

Zakres zadań: Projektowanie graficzne,opracowanie layoutu publikacji, skład tekstu, DTP, druk.

Dla ECORYS Polska zaprojektowaliśmy dwa słowniki branżowe - oddając charakter Niemiec i Anglii. Do naszych obowiązków należał ponadto skład, DTP, przygotowanie do druku i druk.